16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Dubrovački list (19.03.2014.) Ljudi moraju birati - politika ili biznis!