16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
30.01.2014
EuroMeSCo, čiji je EMEF član, proglašen je 7. najboljim think-tankom na svijetu prema Global Go to Think Tanks ranking 2013.!
01.02.2012
Hrvatska bi trebala imati svoju politiku na Mediteranu i za Mediteran, kao skora članica EU, jadranska zemlja i članica Unije za Mediteran, ali prije svega radi svog gospodarskog interesa.
01.02.2012
Hrvatska mora bezuvjetno i neodložno poduzeti sve nužno potrebne aktivnosti u cilju zaustavljanja trenda gubitka bioraznolikosti svoga dijela Jadranskog mora, a naročito glede sprječavanja ljudskih djelovanja sa štetnim posljedicama na morski okoliš – prvenstveno ribolova i onečišćavanja. Prema neupitnim podacima dobivenim znanstvenim istraživanjima, najvažniji dio Jadranskog mora u biološkom smislu čini baš šire područje Jabučke kotline, odnosno morsko dno i vodeni stup oko pučinskog otoka Jabuka. To je podmorje od presudne važnosti za obnavljanje većine jadranskih ribljih vrsta i drugih morskih organizama, svojevrsna "kolijevka" za reprodukciju brojnih životnih oblika, desetljećima izložena pretjeranom ribolovu. Obzirom na ovu dragocjenu ulogu Jabučke kotline, ona treba hitnu i učinkovitu zaštitu proglašenjem Morskim područjem pod posebnom zaštitom od mediteranskog interesa (SPAMI) te uspostavljanjem učinkovitog upravljanja, što je snažno utemeljeno u relevantnim strategijama, politikama i propisima UN, EU i Unije za Mediteran.
01.02.2012
Unapređivanje okruženja pogodnog za stvaranje novih think-tankova i omogućavanje djelovanja već postojećih, preduvjet je za razvoj nacionalnih politika, a pogotovo onih slabije istraženih ili manje zastupljenih. Stvaranje poticajnog okruženja za think-tankove ovisi prije svega o postojanju dovoljnog stupnja političke volje u državi i svijesti o koristima koje think-tankovi svojim (su)djelovanjem donose, odnosno o štetnim posljedicama njihovog odsustva u procesu odlučivanja o politikama.
21.12.2011
Glavni cilj održanog treninga je približiti sudionicima značenje pristupa Ekosustavno utemeljenog upravljanja tj. ključnih principa, koji uključuju znanstvene, ekonomske, socijalne i zakonske aspekte, globalne okvire, okvire Evropske Unije i one mediteranske. Sudionicima su također predstavljeni alati i vještine, koje su potrebne za efikasan razvoj i primjenu ekosustavno utemeljenog upravljanja, te znanstveni, politički i drugi izazovi. Sudionici treninga su bili predstavnici ministarstava i nevladinih organizacija juga i istoka Mediterana, koji su zainteresirani za primjenu ekosustavnog upravljanja.
22.11.2011
Svrha seminara je da pripremi Forum civilnog društva Španjolska-Balkan-Jadran, koji će se održati u Mostaru slijedećeg travnja s ciljem jačanja organizacija civilnog društva na području zemalja Zapadnog Balkana i Jadrana, kao i promoviranja njihove suradnje sa Španjolskom.
14.11.2011
Unija za Mediteran (UzM) ponovo pokreće svoju ulogu u oblikovanju budućnosti na Mediteranu nastavljajući promicanje regionalnih, subregionalnih i transnacionalnih euro-mediteranskih projekata, u cilju poboljšanja društveno-gospodarskog razvoja, regionalne integracije, održivog razvoja i razmjene znanja unutar 43 zemlje članice.
04.11.2011
Glavni cilj održanog treninga je podržavanje primjene programa Horizon 2020 s posebnim naglaskom na glavne pravce zaštite okoliša.
04.10.2011
Ovaj podregionalni trening je organiziran u okviru ENPI Horizon 2020 CB / MEP projekta, kao odgovor na potrebe za jačanjem kapaciteta, od strane WWF MEDPO i Mediteranskog informacijskog ureda za okoliš, kulturu i održivi razvoj (MIO-ECSDE). Na treningu je sudjelovalo oko 30 sudionika iz Albanije, BiH, Hrvatske, Crne Gore i Izraela, uključujući hrvatske predstavnike iz Euromediteranskog foruma i Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.
25.05.2011
Ovom javnom raspravom organizatori žele usmjeriti pozornost hrvatske javnosti i svih zainteresiranih na potrebu oživljavanja i poticanja prisutnosti Hrvatske i njenog gospodarstva na Mediteranu. Hrvatska treba biti aktivno uključena u procese Euro-Mediteranske gospodarske i trgovinske suradnje, Euro-Mediteranske projekte i inicijative, ne samo kao buduća članica EU, nego i radi vlastitih gospodarskih interesa.