16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
24.02.2015
Više na http://www.euromesco.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2151%3Aeuromesco-general-assembly-and-annual-conference-2014&catid=78%3Aannual-conferences&Itemid=98&lang=en
09.10.2014
Tajništvo EuroMeSCo sa zadovoljstvom objavljuje da se proteklog tjedna održala Opća skupština i godišnja konferencija EuroMeSCoa "Povećanje raznolikosti u euro-mediteranskoj regiji" u Tarragoni.
31.01.2014
Radna grupa, čiji je EMEF dio, će ovom prilikom izraditi analizu čiji je cilj bolje razumijevanje demokratskih transformacija u arapskom svijetu, kao i podrška regionalnim i vanjskim predlagateljima politika u razvijanju boljih politika i podržavajućih strategija.
07.06.2013
Tema ovogodišnje konferencije je bila "The Challenges of a Multipolar World"
06.06.2013
Na ZSEM Business Forum 26. ožujka 2013. dr.sc. Tonči Tadić, predsjednik Euromediteranskog foruma (EMEF),je govorio o ekonomskom stanju na Mediteranu nakon „Arapskog proljeća“. Posebno je bilo zanimljivo čuti koliko Hrvatska sudjeluje u gospodarskim odnosima između mediteranskih zemalja, s kojim se prilikama i izazovima susrećemo trenutno, ali i koje će promjene doći s ulaskom Hrvatske u EU.
17.10.2012
Međunarodna konferencija se provodi u zajedničkoj organizaciji Udruge George C. Marshall Republika Hrvatska uz potporu slijedećih organizacija: NATO, EU, Središte George C. Marshall, Zaklada Adenauer Foundation, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatske udruge poslodavaca.
05.10.2012
Na ovogodišnjoj konferenciji EuroMeSCo-a koja se održava 4.-5. listopada u Barceloni, EMEF je,kao jedini hrvatski think tank koji se bavi Mediteranom, primljen u članstvo.
04.10.2012
U Tajništvu Unije za Mediteran održan je sastanak četrdeset direktora i istraživača euromediteranskih think tankova. Događaj je organiziran u suradnji sa španjolskim IEMed-om i EuroMesCo-om, kako bi se razgovaralo o budućnosti euromediteranske suradnje.
27.09.2012
Unija za Mediteran, Europski institut za Mediteran i EuroMeSCo organiziraju radionicu pod nazivom "Multilateralnost euromediteranskih odnosa: Uloga Unije za Mediteran" 3.i 4. listopada ove godine u Barceloni.
01.12.2010
Ovdje možete pronaći aktivnosti EMEF-a i pripadajuće dokumente ili bilješke s različitih seminara, skupova, radionica i posjeta na kojima je EMEF sudjelovao.