16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

EMEF sudjelovao na konferenciji “Izazovi sigurnosnoj politici na jugoistoku Mediterana” održanoj 15. i 16. listopada 2012. u Splitu

Cilj ove konferencije je, kako organizatori navodeanalizirati postojeću regionalnu sigurnosnu situaciju, utvrditi čimbenike regionalne politike kaonjene tvorce, te promotriti potrebu za ponovljenim utvrđivanjem, preoblikovanjem i/ili promjenom regionalne sigurnosne politike kod svih sudionika, posebno kod značajnih međunarodnih organizacija poput NATO-a i EU. Nadalje, cilj je naglasiti dnevne posljedice krize, slijedom koje se ovo područje suočilo s nekoliko skupina određenih ugroza: onih za društveni poredak (izbjeglice, ilegalne migracije), onih za gospodarstvo (nesigurni pomorski putovi, ugroza sigurnosne politike (nestabilnost, piratstvo, politički i gospodarski terorizam).