16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Veliki međunarodni uspjeh našeg think tanka: EMEF postao član EuroMeSCo-a, glavne mreže istraživačkih centara o politikama i sigurnosti na Mediteranu.

 

Euro-mediteransk studijsko povjerenstvo (EuroMeSCo) je međunarodna mreža istraživačkih centara o politikama i sigurnosti na Mediteranu, osnovana 1996. godine kao jedna od važnijih mjera za izgradnju povjerenja u okviru Barcelonskog procesa. Objedinjuje 62 instituta i think-tanka iz 34 zemlje članice Unije za Mediteran, te 26 organizacija u statusu promatrača.

EuroMeSCo je osnovan uz poticaj Europske komisije, koja financira njegovo djelovanje. Na godišnjoj sjednici Skupštine EuroMeSCo utvrđuje se godišnja strategija i plan rada, čiju provedbu prati Upravni odbor izabran na jednogodišnji mandat. Upravni odbor na dvije godine imenuje Izvršni odbor i Tajništvo. Izvršni odbor izrađuje detaljan program aktivnosti na temelju godišnjeg plana rada i podržava Tajništvo u provedbi tog programa. Tajništvo također osigurava potpunu i pravodobnu informiranost organizacije o svim relevantnim događajima, a sadašnje mu je sjedište pri španjolskom Europskom institutu za Mediteran (IEMed) u Barceloni.

Hrvatski think-tank Euromediteranski forum je primljen u punopravno članstvo EuroMeSCo 4. listopada 2012. kao predstavnik Hrvatske u ovoj uglednoj i utjecajnoj međunarodnoj instituciji.

Potičući euro-mediteranska istraživanja, analize i prijedloge politika, EuroMeSCo trenutno razvija:

- Istraživačke programe za analitičke i politikama usmjerene projekte, koji uključuju sudjelovanje članova mreže i njihovih stručnjaka;

- Niz konferencija, seminara i radionica na temu politika i sigurnosti na Mediteranu;

- Široki raspon publikacija čiji je cilj promicanje i objavljivanje istraživačkih aktivnosti članova mreže;

- Internetske stranice i bilten za razmjenu rezultata istraživanja i analiza.

Ciljevi:

- Biti vodeći forum za proučavanje i raspravu euro-mediteranskih odnosa i politika;

- Omogućiti suradnju, razmjenu i objavljivanje zajedničkih inicijativa i istraživačkih aktivnosti članova mreže;

- Učvrstiti utjecaj u oblikovanju rasprava o tekućim euro-mediteranskim politikama;

- Širiti rezultate istraživanja svojih članova među stručnjacima za euro-mediteranske odnose, istraživačkim institutima, vladama, međunarodnim organizacijama i drugim akterima uključenim u mediteranske politike;

- Promicati proučavanje odnosa između zemalja Europske Unije i Mediterana.