16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Multilateralnost euromediteranskih odnosa: Uloga Unije za Mediteran

Na najavljenoj radionici će se raspravljati o izgledima za jačanje multilateralnog okvira euromediteranskih odnosa, što će ujedno poslužiti kao platforma za razmjenu ideja među stručnjacima i visokim dužnosnicima Unije za Mediteran o ulozi ove institucije u podržavanju regionalne suradnje.

Nakon ove radionice, EuroMeSCo, glavna mreža istraživačkih centara o politici i sigurnost na Mediteranu, održat će svoju godišnju konferenciju pod nazivom "Europa, Mediteran i Arapsko proljeće: Kriza kao prilika ".
Konferencija će okupiti neke od najautoritativnijih stručnjaka na Mediteranu i analizirati posljedice Arapskog proljeća i njegove geostrateške posljedice za regiju, kao i budućnost euromediteranskih odnosa. 

Na godišnjoj konferenciji EuroMeSCo-a će se posebno govoriti o snažnoj ulozi civilnog društva u tranziciji prema demokraciji.

Euromediteranski forum pozvan je prisustvovati na oba spomenuta događaja, kao jedini think tank za pitanja Mediterana na istočnoj obali Jadrana.