16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Trening HORIZON 2020 "Ekosustavno utemeljeno upravljanje" održan je 15. i 16. prosinca 2011. u Ateni