16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Pripremi seminar za FORUM CIVILNOG DRUŠTVA ŠPANJOLSKA-BALKAN-JADRAN održan je 28. i 29. studenog 2011. godine u Valenciji

Seminar je održan u organizaciji španjolske nevladine organizacije Casa Mediterraneo, koju su za suradnju na Mediteranu osnovale i financiraju je Ministarstvo vanjskih poslova Španjolske i pokrajina Valencija sa svojim gradovima.

Svrha seminara je da pripremi Forum civilnog društva Španjolska-Balkan-Jadran, koji će se održati u Mostaru slijedećeg travnja s ciljem jačanja organizacija civilnog društva na području zemalja Zapadnog Balkana i Jadrana, kao i promoviranja njihove suradnje sa Španjolskom.

Uz španjolske domaćine, sudjelovali su predstavnici civilnih organizacija Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Albanije.

Naš Euromediteranski forum je na seminaru predstavljao direktor Tomislav Radman.

Obzirom na ulogu Španjolske u EU i Uniji za Mediteran (buduće supredsjedanje s Marokom), te značaj organizacije Casa Mediterraneo kao produžene ruke španjolskog Ministarstva vanjskih poslova za mediteranska pitanja i projekte, bilo je važno predstaviti EMEF kao jedinu hrvatsku nevladinu organizacijunezavisni think-tank za Mediteran i Jadran, kao i ponuditi partnersku suradnju u budućim aktivnostima.

U to smislu smo istakli poseban interes RH za praćenje Euro-mediteranskih integracijskih procesa, mediteranske gospodarske projekte poput „Mediteranskog solarnog plana i „Morskih autocesta“, zaštitu Mediterana te španjolsko znanje i iskustva u održivom razvoju obale i upravljanju morskim resursima, uključujući razvoj luka, zaštitu mora, gospodarenje vodama, ribarstvo, zbrinjavanje otpada, mediteransku robnu razmjenu, investicije, turizam, visoko školstvo i sigurnost.

Zalažemo se također za uspostavljanje bliske institucionalne i gospodarske suradnje španjolskih mediteranskih centara - gradova Barcelone i Valencije s našim Splitom, kao najvećim gradom na istočnoj obali Jadrana, drugim gradom po veličini u Hrvatskoj i „vratima“ regije i srednje Europe za izlaz na Mediteran.