16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
15.02.2011
Postojeća politička i gospodarska uloga Republike Hrvatske na Mediteranu nije razmjerna njenim mogućnostima koje joj se pružaju članstvom u UzM, pristupnim procesom EU, tradicionalnim prijateljstvom s arapskim zemljama te vodećim položajem među istočno-jadranskim državama.
15.02.2011
Prvenstvena uloga UzM je provođenje mediteranskih razvojnih projekata s ciljem ublažavanja zajedničkih problema u poslovnoj suradnji i trgovini, energetici, prometu, okolišu, čišćenju mora od zagađenja, zaštiti vode, urbanog razvoja, telekomunikacija, obrazovanja i kulture. Dakle, UzM je u biti "projektni klub" za Mediteran, a ne politička organizacija za demokratsku tranziciju ili mirovni proces na Mediteranu. Prozivanje UzM za nedjelotvornost u postojećoj krizi mediteranskih arapskih zemalja ukazuje na činjenicu neshvaćanja prave svrhe UzM, kao i na neprepoznavanje prilika za Hrvatsku koje joj pružaju UzM projekti.
15.02.2011
EMEF, kao hrvatski neovisni multidisciplinarni think tank, traži nužno redefiniranje Nacrta strategije nacionalne sigurnosti u čijem procesu moraju partnerski sudjelovati domaći političari, znanstvenici, gospodarstvenici, neovisni stručnjaci i civilno društvo. Nacionalnu sigurnost treba sagledavati u koncentričnim krugovima, počevši od same RH, pa zatim istočne obale Jadrana, Balkanskog poluotoka, istočnog Mediterana i na kraju čitavog prostora Euro-Mediterana, povezanog s područjima istočne Europe, Crnog mora i Srednje Azije.
15.02.2011
Dakle, bez suradnje svih jadranskih država i njihovih koordiniranih napora za rješavanjem problema morskog otpada, neće se trajno otkloniti ova vrsta zagađenja. Obzirom da je Hrvatska najugroženija i trpi najveće štete, logično se nameće potreba da vlasti RH poduzmu odlučne korake za pokretanje službene inicijative za suzbijanje ove velike prijetnje za okoliš, sigurnost ljudi i gospodarstvo. Na raspolaganju su nam međunarodno znanje, najbolje prakse, sredstva, propisi i izvori financiranja.
25.01.2011
Krug ekonomista iz Pariza, Francuski Mediteranski institut i FEMISE Eu-Med mreža za gospodarska istraživanja su u suradnji s Međuresornom misijom Unije za Mediteran organizirali , u okviru Mediteranskog ekonomskog tjedna u Marseilleu, 4. prosinca 2010. MEDITERANSKU KONFERENCIJU: „MEDITERAN: A NEW DEAL“
08.09.2010
Hrvatskim poduzetnicima nude se velike prilike na tržištima Mediterana pa je potrebno jače političko pozicioniranje u Uniji za Mediteran Dok brojne europske zemlje pogođene gospodarskom krizom traže izvozne prilike diljem svijeta Hrvatska još uvijek nema definiranu vanjsku politiku. To se ponajviše odnosi na nedavno osnovanu Uniju za Mediteran, u kojoj bi prema mišljenju brojnih stranih diplomata Hrvatska mogla imati važnu ulogu kao posrednik između istoka i zapada te sjevera i juga. O prilikama koje se Hrvatskoj nude u trgovini, pomorskom prijevozu, energetici i drugim sektorima razgovarali smo sa Tončijem Tadićem, predsjednikom Euro-Mediteranskog foruma, specijaliziranog za pitanja Mediterana.