16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
25.07.2010
Prihvaćajući poziv Euromediteranskog foruma, generalna direktorica španjolske organizacije Casa Mediterraneo Yolanda Parrado je u pratnji direktorice za institucionalne odnose Marián Durá, od 20. do 22. srpnja 2010. godine po prvi put posjetila našu zemlju.