16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

EMEF odbori i područja djelovanja

 

1. Odbor za mediteransku gospodarsku suradnju

 • strateška pitanja suradnje
 • trgovinski sporazumi
 • razvojni fondovi

2. Odbor za zaštitu Sredozemnog mora i vodnih resursa

 • pitke vode (vodotokovi, desalinizacija)
 • gospodarski pojas
 • PSSA
 • ribarstvo
 • terminali
 • pomorske havarije
 • Barcelonske konvencije

3. Odbor za mediteransku energetiku

 • energetska strategija u jadranskom pojasu Hrvatske
 • obnovljivi izvori energije i uštede
 • energetski pravci (dalekovodi, naftovodi, plinovodi)

4. Odbor za urbani razvoj, turizam i otoke

 • urbanizacije i kultura stanovanja jadranskog pojasa Hrvatske
 • brojnost naseljenih otoka kao posebnost Hrvatske
 • turizam kao pokretač razvitka jadranskih gradova, otoka i mjesta

5. Odbor za slobode čovjeka i društveni razvoj

 • ljudska prava
 • migracije
 • uloga civilnog društva
 • dijalog kultura na Mediteranu
 • znanstvena i visokoškolska suradnja

6. Odbor za telekomunikacije i IT

 • digital divide u RH i na Mediteranu

7. Odbor za pomorstvo i transport

 • brodarstvo, morski prometni koridori i luke
 • kopneni promet

8. Odbor za strategijska i ideologijska pitanja