16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

EMEF povelja

Polazeći od činjenice da je Hrvatska prvenstveno mediteranska zemlja te da su njeno Jadransko more, obala i otoci, jedinstveni po svojim prirodnim ljepotama, biološkoj raznolikosti i kulturno-povijesnim znamenitostima, ključni oslonci općeg razvitka Hrvatske i bolje budućnosti cijelog njenog stanovništva,

Euromediteranski forum usvaja i obznanjuje ovu

 

Povelju

 

1. Hrvatska je pomorska zemlja, što joj pruža iznimne mogućnosti i prednosti te nameće potrebu utvrđivanja jedinstvene nacionalne mediteranske strategije, koja će obuhvatiti sva važna pitanja očuvanja i razvitka njenog morskog, obalnog i otočnog pojasa na Jadranu, kao i gospodarskih perspektiva na Mediteranu.

 

2. Svi nacionalni interesi Hrvatske trebaju nužno odražavati ključne jadranske i mediteranske odrednice za utvrđivanje i primjenu državnih politika.

 

3. Održivi razvoj Hrvatske mora uzimati u obzir sveobuhvatnu zaštitu posebno osjetljivih bogatstava Jadranskog mora, obale i otoka, što uključuje primjenu najviših ekoloških standarda i tehnologija, poticanje tradicionalnih i suvremenih grana gospodarstva s dodanom vrijednošću, korištenje obnovljivih izvora energije, sprječavanje nestanka otočkih zajednica, ulaganje u znanje i inovacije, urbanizam i prostorno planiranje te izgradnju prometnica.

 

4. Hrvatska raspolaže važnim zalihama pitke vode koje moraju ostati u njenom trajnom vlasništvu, a zaštita pitke vode i vodonosnih slojeva mora predstavljati zadatak od najvišeg državnog značaja.

 

5. Hrvatska, kao spojnica Mediterana i Srednje Europe, mora poticati razvoj svoga brodarstva, luka te cestovne i željezničke mreže na strateškim prometnim pravcima.

 

6. Sustavna briga države za optimalne uvjete obrazovanja, ulaganje u znanost, inovacije, tehnologije, telekomunikacije i informatiku, preduvjeti su svakog uspješnog razvoja Hrvatske.

 

7. Energetska stabilnost, učinkovitost i uravnoteženost raspoloživih količina i potreba Hrvatske, postići će se dobrim planiranjem, racionalnim korištenjem i poticanjem ulaganja u obnovljive izvore energije i njihovu primjenu, s najvećim potencijalima za razvoj upravo na području Jadrana.

 

8. Gospodarstva svih mediteranskih zemalja, pa tako i Hrvatske, mogu znatno napredovati regionalnom suradnjom u zajednički utvrđenim razvojnim projektima i trgovinskim sporazumima, uz međusobno uvažavanje društveno-gospodarskih posebnosti, samosvojnosti i ravnopravnosti svake pojedine zemlje.

 

9. Preduvjet stabilnosti i suradnje na Mediteranu jest politički dijalog i prihvaćanje načela jednakosti svih zemalja koje sudjeluju u integracijskim procesima.

 

10. Svjesni važnosti ostvarivanja načela sudioničke demokracije, uz sudjelovanje nevladinih organizacija, lokalnih i regionalnih vlasti te poduzetništva u procesu donošenja odluka i provedbi navedenih ciljeva, Euromediteranski forum prihvaća i podržava Povelju Euro-Mediteranske Nevladine Platforme.