16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

HTV 1, Riječ i život: Kršćanska odgovornost za opće dobro (24.01.2014.)