16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

JUTARNJI LIST (20. 07. 2013.): Prva smo država koja je ukinula 60 posto flote

/sites/default/files/docs/10%20pitanja.pdf