16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

PRIMJEDBE NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI RH

 

1. Strategija nacionalne sigurnosti mora polaziti od geopolitičkih odrednica, pa je promašena svaka ona koja ne sagledava RH kao mediteransku pomorsku zemlju s njenim strateškim interesima na Jadranu i Mediteranu, kao primarnim područjima općeg razvitka. Jadransko more se spominje u jednoj jedinoj rečenici i to na 23. stranici (!), što najbolje ilustrira kako ovaj Nacrt vidi značaj hrvatskog mora i obale.

2. Nacrt strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ne sagledava suštinu dramatičnih promjena globalnih integracijskih procesa, a samo uzgredno uključuje gospodarsku, energetsku, prometnu, telekomunikacijsku te ekološku komponentu sigurnosti, ne pridajući im veću pozornost.

3. Nacrt zanemaruje gospodarske interese RH u njenom susjedstvu - na istočnoj obali Jadrana, Balkanskom poluotoku i Euro-mediteranskom prostoru, ne uvažavajući činjenicu da gospodarski interesi predodređuju političke poteze vlada svih država te da upravo gospodarska nestabilnost predstavlja najveću prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

4. Ostala nezaobilazna pitanja naše sigurnosti koja bi trebala biti obuhvaćena ozbiljnom strategijom su: sigurnost luka i morskog prijevoza, zaštita od opasnosti za okoliš, očuvanje voda, razminiranje miniranih područja te uloga sudioničke demokracije (sudjelovanja građana u odlučivanju).

5. Ovakva strategija ne pretpostavlja suverenost i samostalnost u području sigurnosnih aktivnosti RH na međunarodnom planu, jer predviđa takvo djelovanje samo nakon dobivanja smjernica od strane EU i NATO. To ne doprinosi učvršćenju državnosti i neovisnosti RH, niti osigurava samostalno odlučivanje hrvatskih građana o njihovoj budućnosti.

 

ZAKLJUČAK:

EMEF, kao hrvatski neovisni multidisciplinarni think tank, traži nužno redefiniranje Nacrta strategije nacionalne sigurnosti u čijem procesu moraju partnerski sudjelovati domaći političari, znanstvenici, gospodarstvenici, neovisni stručnjaci i civilno društvo.

Nacionalnu sigurnost treba sagledavati u koncentričnim krugovima, počevši od same RH, pa zatim istočne obale Jadrana, Balkanskog poluotoka, istočnog Mediterana i na kraju čitavog prostora Euro-Mediterana, povezanog s područjima istočne Europe, Crnog mora i Srednje Azije.