16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

POSLOVNI DNEVNIK (13.01.2010.): Hrvatska ima izgleda za poslove na Mediteranu