16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

NOVI LIST ( 09.06.2012.) Diranjem u Iran riskira se prava katastrofa