16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Novi list ( 27.03.2012.) Jabučku kotlinu proglasiti 26. zaštićenim morskim područjem Mediterana

EUROPSKA OBVEZA PRAVI JE TRENUTAK DA HRVATSKA U INTERESU RIBOLOVNE BUDUĆNOSTI POSEGNE ZA PREPORUKAMA EU VIJEĆA I PARLAMENTA, TE ISKUSTVIMA DRUGIH
Jabučku kotlinu proglasiti 26. zaštićenim morskim područjem Mediterana
 
Zaštitu mrjestilišta gospodarski najznačajnijih vrsta u koćarskom ribolovu zazivaju hrvatski ribari, a traže je i znanstvenici s obje strane Jadrana. Na temelju Barcelonske konvencije o zaštiti morskog okoliša kotlina bi mogla biti 26. SPAMI područje

Branko ŠULJIĆ

 
Gospodarski pojas majka je svih problema hrvatskog morskog ribarstva. Godinama ovu rečenicu ponavlja mr. Miro Kučić, aktualni pomoćnik ministra poljoprivrede zadužen za resor ribarstva, bez sumnje najuporniji zagovornik proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Konačna priča dobro je znana i nije kratka vijeka. Umjesto gospodarskog imamo zaštićeni ekološko ribolovni pojas, a koliko je naš i to dobro znamo. Velika talijanska flota i dalje u njemu nesmetano radi, uzalud se naši ribari žale da je opustošen, a što potvrđuju i rezultati znanstvenih istraživanja. U mrežama je malo ribe, škampa još manje. Uz svaki dan skuplje gorivo ribari posluju na granici ekonomičnosti.
Neophodno je zaštititi taj dio mora, a nadasve akvatorij Jabučke kotline, mrjestilište gospodarski najznačajnijih vrsta u koćarskom ribolovu. Zaštitu zazivaju ribari, njenu potrebu ističu znanstvenici s obje strane Jadrana. O problemu ZERP-a i potrebi njegove zaštite progovorio je i Euro-mediteranski forum pokretanjem inicijative za proglašenjem dijela Jabučke kotline morskim područjem pod posebnom zaštitom od mediteranskog interesaSPAMI.
   
SPAMI na otvorenom moru

Osnivanje takvih područja zasnovano je na Barcelonskoj konvenciji o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, a također je u skladu s direktivom 2008/56 Europskog vijeća i parlamenta. U Mediteranu je dosad osnovano 25 SPAMI područja i većina ih se nalazi u njegovom sjeverozapadnom dijelu. SPAMI područja mogu se osnovati u bilo kojem obalnom području pod jurisdikcijom i suverenitetom neke države, a ono što je posebice značajno u slučaju Jabučke kotline jest da se SPAMI može proglasiti i na otvorenom moru, što se čak smatra prioritetnom zadaćom, stoji u priopćenju Euro-mediteranskog foruma.
    Na uspostavi SPAMI područja ne rade samo mediteranske regionalne organizacije, već i Europska komisija koja je pokrenula akciju za identifikaciju područja koja bi bila pogodna za takvu zaštitu. Stoga je nesumnjivo pravi trenutak da Hrvatska pokrene inicijativu da se zaštiti navedeno područje. Analogno tome, Hrvatska bi trebala predložiti Italiji da i ona proglasi SPAMI u području njihovog ekološkog pojasa koji se nastavlja na naše. S obzirom na situaciju u ribarstvu za pretpostaviti je da bi Talijani mogli pristati. Ovdje treba napomenuti da u Italiji već postoji sedam SPAMI područja, od kojih dva u Jadranu, Miramare u Tršćanskom zaljevu i Torre Guaceto u provinciji Brindisi. Hrvatska, zasad, nije proglasila ni jedno.
   
Stroga regulacija ribolova

Što Hrvatska može učiniti s Jabučkom kotlinom, da li je Barcelonskom konvencijom propisan oblik, odnosno stupanj zaštite u SPAMI području, ili je to prepušteno svakoj zemlji pojedinačno i za svaki SPAMI.
    – Barcelonska konvencija pod SPAMI područjem podrazumijeva iznimno značajan dio mora što je od posebne važnosti za cijeli Mediteran radi osobitosti cijelog ekosustava, a naročito biološke raznolikosti. Iako je osnivanje takvih područja zasnovano na Barcelonskoj konvenciji, naša obaveza proglašenja takvih područja ne proizlazi samo radi toga što smo potpisnici te konvencije, već stoga što smo kao zemlja koja se uskoro pridružuje Europskoj uniji obvezni primjenjivati pravnu regulativu EU koja definira SPAMI područja kroz svoju politiku prema moru i njegovoj zaštiti. Zajednička ribarska politika EU definira SPAMI kao područja u kojima vlada vrlo stroga regulacija ribolova čega se moraju pridržavati sve države članice, a time i njihova ribolovna flota, ističe

Moguće nesagledive posljedice
   
    Pojedinci iz ribarskog sektora tvrde da već sada pod zaštitom imamo značajan dio našeg ribolovnog mora - neki spominju 30 posto, barem kad su u pitanju neki neselektivni alati, poput koće.
    – Dobar dio našeg ribolovnog mora već je obuhvaćen određenim prostornim i vremenskim ograničenjima ribolova, posebice kad je u pitanju koćarski ribolov, ali ono što je najvažnije u ovom slučaju jest činjenica da se tu radi o teritorijalnom moru, dok se SPAMI odnosi na ZERP, što je potpuno druga situacija. Upravo iz razloga što, prema najavama, Europska komisija namjerava propisati da se 40 posto morskog područja neke države treba staviti pod zaštitu, potrebno je što prije dio ZERP-a, koji u cijelosti čini skoro 45 posto morskog područja pod jurisdikcijom Hrvatske, proglasiti SPAMI područjem. Ako to propustimo uraditi, u budućnosti ćemo morati to uraditi samo s područjem teritorijalnog mora, što može imati nesagledive posljedice po ribarsku industriju. Ovdje kao problem mogu istaknuti i uključivanje morskih područja Jadrana u NATURA 2000 mrežu, što se, prema meni dostupnim informacijama, opet radi bez prisustva ribarskih stručnjaka. S obzirom na to da su ograničenja ribolova u NATURA 2000 područjima, prema pravnoj regulativi ribarske politike EU, poprilično rigorozna, a da su prema nekim javnosti dostupnim prijedlozima, ta područja isključivo u priobalnom pojasu gdje se preklapaju s najvažnijim ribolovnim područjima u kojima ribari najveći dio hrvatske ribolovne flote, jasne su katastrofalne posljedice koje mogu nastati za ribarsku industriju stupanjem na snagu takvih propisa, bez uvažavanja ribarske struke, zaključuje dr. Alen Soldo. 
   
Valjda će nas se administracija sjetiti
   
    Nadam da će u bliskoj budućnosti biti bolje koordinacije između državne administracije i stručnjaka te da, primjerice, mi iz Euro-mediteranskog foruma nećemo morati »ganjati« administraciju da im objasnimo značaj SPAMI-ja, već da će se oni sami sjetiti pozvati nas da im pomognemo, kaže dr. Soldo.

 prof. dr. Alen Soldo iz Centra za studije mora Sveučilišta u Splitu, jedan od pokretača inicijative Euro-mediteranskog foruma.
    Koliko bi Hrvatska bila u stanju nadzirati njegovu provedbu na tako velikom području?
    – Tehnički gledano, nadzor područja već je riješen. Prijedlog za proglašenja SPAMI područja odnosi se na područje ZERP-a, točnije ribolovnih zona I i J, u kojima najvećim dijelom rade talijanski brodovi. Radi udaljenosti od obale u tom području mogu ribariti samo brodovi određenih karakteristika koji su uglavnom, od strane Italije i Hrvatske, opremljeni uređajima za praćenje plovila. Satelitski sustav nadzora takvih plovila obaveza je u EU, pa je i kod nas već u primjeni. Nadzor tog područja funkcionirao bi više putem ribarstvenog monitoring centra, nadležnog za nadzor svih plovila u tom području, nego kroz korištenje nadzornih službi na samom terenu, što je svakako skuplja varijanta.
   

Poziv talijanskim vlastima

Da li proglašenje SPAMI područja ima vremensko ograničenje, ili je ono trajno.
    – Proglašenje SPAMI područja nema vremensku ograničenost, kad se jednom proglasi može biti trajno, ali se u nekom trenutku može i ograničiti ili ukinuti, ako se ispune određene pretpostavke.
    Koliko bi bila efikasna takva mjera ako na isti način ne odgovori i Italija.
    – Naš prijedlog uključuje i poziv talijanskim vlastima da one u svom dijelu mora što graniči s našim ZERP-om također proglase SPAMI područje. S obzirom na očajno stanje morskih resursa, što je direktna posljedica nekontroliranog ribolova u području Jabučke kotline, najvažnijeg mrjestilišta velikog broja pridnenih riba i drugih morskih organizama, mislim da je ovo najpovoljniji trenutak da se i Talijani slože s tom inicijativom. Ipak, bez obzira na njihov pristanak, i samo proglašenje našeg dijela bio bi nesumnjivo ogroman pomak na bolje za stanje jadranskih resursa. Napokon, to bi bio i prvi korak hrvatske države u preuzimanju odgovornosti za zaštitu Jadrana, što je dosad svim vlastima bila samo priča na papiru.
    Da li je SPAMI područje slično onome što nazivamo ribolovnim rezervatom, a što u našem Jadranu baš i nije zaživjelo?
    – SPAMI, prema svome sadržaju i ciljevima, jeste vrsta ribolovnog rezervata i postoji više razloga zašto smatram da njegovim proglašenjem u području ZERP-a ne bi bilo problema. Dosadašnja praksa proglašenja morskih područja zaštićenima pokazala je kako je taj proces bio poprilično kaotičan i nestručan, što je na kraju rezultiralo brojnim povicima protiv takvih područja. Osobno sam, također, protiv dosadašnjeg načina proglašenja, u kojem je glavni problem bila nekoordinacija između tijela vlasti koja se bave zaštitom okoliša i onih koji se bave ribarstvom. Potpuni nedostatak komunikacije između tih tijela rezultirao je u najvećem broju slučajeva prijedlozima zaštite morskih područja koja uopće nisu uvažavala posebitosti i značaj kojega ribarstvo ima u priobalnom području. Što se tiče proglašenja SPAMI područja u današnjem ZERP-u, to je potreba o kojoj godinama govore svi relevantni ribarski stručnjaci te sami ribari. Mogu kazati da su potporu našem prijedlogu već dali svi glavni predstavnici ribarskih asocijacija, objašnjava dr. Soldo.