16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Jutarnji list (19.02.2011)-Tjedan u 10 pitanja

"Jutarnji list", subota 19. veljače 2011.