16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

NOVI LIST (27.10.2010): Hrvatska do 2030. stiže Portugal po BDP-u