16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

NOVI LIST (18.02.2012.) Hrvatska treba ojačati veze na Mediteranu